Jak pracuję

Kilka lat temu zetknąłem się z metodą pracy, o której mówi się, że służy do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Szybko się do niej przekonałem. Widziałem efekty podczas pracy na określonych wyzwaniach. Ale również w trakcie licznych warsztatów, gdy uczestnicy zaczynali dostrzegać zupełnie nowe możliwości myślenia i działania.

Design Thinking polega na odkryciu i głębokim zrozumieniu potrzeb, wartości, motywacji i problemów użytkownika. Koncentracja na końcowym odbiorcy jest kluczowym elementem metody. 

Kto może być naszym odbiorcą?

Użytkownik produktu, który wypuszczamy na rynek; klient usługi, jaką oferujemy; pracownik firmy; uczeń bądź student w przypadku działań promocyjnych itd.

Do czego możemy zastosować tą metodę? Na przykład do:

  • ulepszenia istniejącego produktu bądź usługi,
  • stworzenia czegoś nowego,
  • zaprojektowanie kampanii marketingowej bądź organizacji eventu,
  • procesów rekrutacyjnych,
  • obsługi klienta,
  • wypracowania wizji organizacji
  • czy zmiany logo firmy.

Katalog możliwych zastosowań jest naprawdę szeroki.

Kto korzysta z tej metody?

Na początek wypada powiedzieć, że wszyscy globalni giganci. Apple, Coca-Cola, Ford, IMB, Nike, Starbucks, Google.

Raport firmy badawczej Forrester Consulting z 2019 roku ujawnił, że 72% przepytanych firm w USA przyznało, że ich zespoły – w większości lub wszystkie – miały styczność z design thinking, a 28% z nich zmieniło swoją kulturę organizacyjną w oparciu o nowy styl pracy.

A w Polsce? Od banków jak Alior czy Santander przez OLX Polska, Browar Łomża po małe firmy jak np.: Zylia z Poznania, która dzięki pracy metodą Design Thinking stworzyła mobilne studio nagrań.

Jak wygląda Design Thinking?

Składa się z pięciu etapów:

Empatia

To etap, w trakcie którego poznajemy realne potrzeby naszego odbiorcy. Etap często nazywany Odkrywaniem bądź Zrozumieniem. Chodzi o jak najlepsze zorientowanie się w sytuacji.

Definiowanie

Spośród wielu informacji i obserwacji, do jakich dotarliśmy w czasie Empatii, wybieramy najważniejszą, nad którą pracujemy dalej.

Generowanie pomysłów

Etap twórczego wypracowania wielu możliwych rozwiązań. Generujemy dziesiątki, zdarza się, że setki pomysłów. Spośród nich wybieramy najlepsze.

Prototypowanie

Tworzymy pilotażowe wersje wybranego pomysłu – zgodnie z zasadą oszczędności czasu i pieniędzy. Prototypy są punktem wyjścia do kolejnych, ulepszonych wersji.

Testowanie

To czas na zbieranie informacji zwrotnych od naszego odbiorcy na temat prototypu rozwiązania. Na podstawie zebranych opinii doskonalimy nasze rozwiązania.

Poniżej w kilku słowach o metodzie, kto i do czego może ją zastosować.

Nagranie powstało na potrzeby Targów Pracy organizowanych przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej w 2020 roku.