25

podmiotów, z którymi współpracowałem lub na rzecz których działałem